Praktijk is gesloten

Gebruikersvoorwaarden

Behandelingen

Geen erotische of sensuele massages.

 

Betaling

Betalen bij voorkeur via bank binnen 14 dagen. Contant is eventueel mogelijk

 

Tarieven

Alle op deze site genoemde prijzen, evenals overeengekomen prijzen zijn inclusief 21% BTW tenzij anders vermeld / overeengekomen.

 

Annulering

Afspraken kunnen kosteloos worden afgezegd, mits dit minimaal 24 uur van tevoren is. Binnen 24 uur zal het volledige tarief in rekening worden gebracht.

 

Hygiëne

Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Ik verwacht van mijn gasten dat zij hier eveneens zorg voor dragen. Uit hygiënisch oogpunt wordt u vriendelijk verzocht om voor de behandeling een douche of bad te nemen. In verband met de hygiëne worden alle materialen die eigendom zijn van Baransu na elke behandeling gereinigd.

 

Aankomsttijd

Heeft u een afspraak / behandeling dan verzoek ik u 5 minuten voor het tijdstip van de geplande behandeling aanwezig te zijn. Te laat komen gaat ten koste van de totale behandeltijd. Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn tijdens de behandeling. Indien ik bij u thuis kom zorg ik er voor om minimaal 5 minuten voor aanvang van de behandeling aanwezig te zijn.

 

Persoonlijke gegevens

Voor aanvang van een eerste behandeling worden een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw sportieve en medische verleden, u bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens. Uw persoonlijke en medische gegevens worden nooit zonder uw schriftelijke toestemming verstrekt aan derden.

 

Contra-indicaties

Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan ik de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt. Bent u onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of iets dergelijks, dan kan ik u vragen met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden. Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist of iets dergelijks, dient u voor aanvang van de behandeling aan mij mee te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk.

 

Openingstijden

Behandeling alleen volgens afspraak.

Klachten
Bij klachten over de behandeling, of de behandelaar kan men zich wenden tot de NVST, het RCBZ, en / of de Stichting Zorggeschil.
Dezen zullen uw klacht in volle vertrouwelijkheid in behandeling nemen.

 

Disclaimer

Baransu niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen. Baransu is niet verantwoordelijk voor schade en of letsel als gevolg van niet volledig of verkeerde inlichting dan wel verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik. Baransu behoudt zich het recht voor cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van o.a. alcohol, geestverruimende middelen o.i.d.