Shiatsu Ryoho

Shiatsu is een therapie waarbij druk op het lichaam wordt gegeven door o.a. Duim(en), vinger(s) en handpalm(en) om een verstoring in de balans te veroorzaken, om zo het lichaam de kans te geven deze balans op een juiste manier te herstellen.  Shiatsu betekent vingerdruk. Deze technieken zijn door monniken vanuit China naar Japan overgebracht, waar ze verder werden ontwikkeld.

Onderzoek heeft de positieve werking van Shiatsu bewezen. Deze vorm van Shiatsu is in Japan erkend als een officiële, reguliere medische behandelwijze (vergelijkbaar met de fysiotherapie bij ons in Nederland).

Deze oosterse geneeskunst is gebaseerd op het principe dat storingen in spieren, zenuwen, organen en emoties zich manifesteren in het netwerk van meridianen (energiebanen) waar de Ki (levensenergie) doorheen stroomt. Op deze meridianen bevinden zich specifieke punten, de Tsubo-punten. De Tsubo-punten worden met wisselende druk behandeld waardoor de Ki weer gaat stromen, de balans wordt hersteld en het natuurlijke genezingsproces gestimuleerd en onderhouden wordt.

Bij Shiatsu wordt altijd gezocht naar de oorzaak van de klacht. Soms kunnen oude patronen en blokkades zichtbaar worden en zo de mogelijkheid bieden om de dieper liggende oorzaak van de klacht aan te pakken en voor blijvende verbetering te zorgen.

Shiatsu is geen symptoombehandeling. maar een “holistische” therapie. Dat wil zeggen dat er naar de hele mens gekeken wordt, fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal en spiritueel. Al deze aspecten spelen mee bij zowel ziekte als gezondheid. De meerwaarde hiervan is dat ook op diepere lagen naar de klacht gekeken wordt en zo oorzakelijker behandeld kan worden.